BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Foton Software, kurum misyonu ve vizyonu doğrultusunda, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı çerçevesinde, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacı ile aşağıdaki hususları taahhüt eder;

Bilgi güvenliği hedeflerini ve faaliyetlerini belirleyerek BGYS‘yi planlar, uygular, kontrol eder ve sistemin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar;

Yürütülen faaliyetlerin mevzuat, sözleşme, standart ve iş gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlar;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlar;

Bünyesinde kurulu olan diğer yönetim sistemleri ile beraber BGYS çalışmalarını bütünleşik olarak yürütür;

BGYS kapsamı çerçevesinde görev, rol ve sorumluluklar ile gerekli kaynakları belirler;

Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik kriterlerini belirleyerek bilgi varlıklarının envanterini çıkarır;

Bilgi güvenliğini yönetmek için mevcut ve potansiyel riskleri tanımlar, değerlendirir ve uygun risk işleme seçeneklerini devreye alır;

İş sürekliliği planlamaları yapar, bu planları uygular ve sürecin sürekli iyileştirilmesini sağlar;

Bilgi güvenliği konusundaki güncel teknolojileri ve yenilikleri takip ederek, çözümler geliştirir;

Tüm paydaşların bilgi güvenliği ile ilgili belirlenen hususlara uyması için gerekli önlemleri alır;

Bu politikanın duyurulmasını, erişilebilir olmasını, farkındalığının oluşmasını ve uygulanmasını sağlar;

Bu politikanın ihlali durumunda ilgili süreçleri başlatır ve takip eder.